Automatisering är vägen framåt för Quinyx

SetPace och Quinyx* inledde under våren 2019 ett samarbete som syftar till att effektivisera testprocessen. Effektiviseringen innebär en transformation från manuell testning till automatiserad testning. SetPace togs in för att ta fram ett förslag på hur övergången till testautomatisering och continuous integration (CI) skulle kunna se ut i praktiken. Därefter påbörjades implementation av den föreslagna strategin.

Saranya Nagarajan är QA Lead på avdelningen R&D hos Quinyx och berättar att försök att införa automatisering har gjorts historiskt, men det har inte fått genomslag i organisationen. När SetPace togs in var kravställningen tydlig – utbildning och överlämning till personal var minst lika viktigt som själva implementationen. Saranya berättar att SetPace valdes baserat just på grund av deras erfarenheter inom utbildning av personal i samband med implementation av automatisering.

I skrivande stund har transformationen pågått under ett år. Ramverket, testkoden samt CI-Pipelines börjar mogna och utvecklingsteamen hos Quinyx jobbar idag med automatisering som en del i sina sprintar. En viktig aspekt vid utveckling av ramverk samt CI har hela tiden varit att fokusera på enkelheten och förvaltningsbarheten (containers för att minska underhåll samt beroenden till underliggande infrastruktur och integration mot open source ramverk före utveckling av egna lösningar).

Quinyx är hittills nöjda med satsningen på testautomatisering/CI och ser fram emot en spännande resa mot ökad testtäckning samt snabbare feedback på kodförändringar!

*Quinyx är marknadsledande i Norden inom Workforce Management och växer i snabb takt både nationellt och internationellt. Quinyx webbaserade system rymmer allt från schemaläggning, tidsrapportering, uppgiftshantering och egenkontroll, budgetering och internkommunikation.

Bilden ovan fr. vänster Rickard Jarheim SetPace, Saranya Nagarajan Quinyx, Anders Nordman SetPace

Recent Posts
X