SetPace fick i uppdrag av Electrolux att bygga ett ramverk för test av en mobil IOT-app. Ramverket består bland annat av Appium för front-end samt RestSharp för tjänsterna.

I uppdraget ingår även uppsättning av en hållbar CI-pipeline. Uppdragets längd är ett år och inleddes under 2018.

Related Projects
X