SetPace fick genom Itello förfrågan att hjälpa Folksam automatisera regressionstester för acceptanstest.

Ett ramverk baserat på SoapUI och Selenium WebDriver utvecklades under sex månader och levererades till Folksam.

Ramverket förvaltas av SetPace i samarbete med Itello.

 

Related Projects
X