Itello är en av våra största kunder.

SetPace utvecklar och förvaltar ett ramverk som gör det möjligt att automatisera tester mot Itellos produkter genom soaptjänster och webbgränssnitt.

Ramverket använder Selenium WebDriver för interaktion med webbgränssnitt och SoapUI för specifikation av testfall och interaktion med databaser och webbtjänster.

Testkörningar startas och följs upp i Jenkins CI

Related Projects
X