Itello och SPP har initierat ett samarbete för automatisering av acceptanstester som SPP utför på Itellos produkter vid varje leverans.

SetPace ansvarar dels för utveckling av automatiseringsramverket och har även en konsult på plats hos SPP för automatisering av regressionstester.

Automatiseringen görs i SoapUI och testerna körs från Jenkins CI

 

 

Related Projects
X