Färdiga ramverk

Färdiga ramverk

En snabb och hållbar start

Den viktigaste byggstenen i ett automatiseringsprojekt är det ramverk man bygger upp för att möjliggöra skapandet av automatiserade tester. Kraven på detta ramverk skiljer sig inte så mycket från produkt till produkt. Ett vanligt och tyvärr ineffektivt sätt är att man tar in en konsult eller rekryterar en dyr expert för att bygga upp ett ramverk från grunden. Många gånger tar detta år att utveckla. Under denna period tappar man värdefull tid som kunnat användas för att skapa tester istället.

Vi har löst detta problem genom att utveckla ett standardramverk som delas av flera av våra kunder. Vill ni exempelvis testa en webbsida så kan ni komma igång och automatisera det första testet redan under dag ett.

Vårt ramverk stödjer idag test av följande gränssnitt:

Webbsidor (även Angular och React applikationer)
Webbtjänster (SOAP och REST)
Appar (IOS och Android)
Desktop applikationer
Mainframe
Databaser

Vi börjar med att besöka er för att hålla en workshop där vi diskuterar vilka av era produkter ni vill interagera med genom ramverket. Därefter paketerar vi ramverket efter era behov.

Det ingår även utbildning av er personal i hur man använder ramverket på bästa sätt.

X