SetPace inleder samarbete med Länsförsäkringar

SetPace inleder nytt samarbete med Länsförsäkring. Uppdraget innebär primärt stöttning vid införandet av pensionssystemet Lumera, i form av automatisering och specialistkompetens.

Recent Posts
X