He Huang

    Kort om He
    He har en bakgrund som systemutvecklare och har därefter jobbat med testautomatisering sedan 2010. Han har bland annat hjälpt Ericsson och Unibet med att utveckla deras automatiseringsramverk. He har specialistkomepetens inom Java och automatisering av appar med ramverket Appium.

    Om du vill träffa He så kan du leta på något av Stockholms biljardställen. Han är nämligen en inbiten biljardspelare.

    X