Tjänster

Förstudie inför testautomatisering

Förstudie inför testautomatisering Förstudie inför testautomatisering Ta fram en hållbar plan Ta fram en hållbar plan Vi har designat en workshop som går igenom er nuvarande situation och skapar en plan för vägen framåt. För att maximera nyttan och säkerställa att man lyckas med testautomatisering är det viktigt att veta varför man automatiserar och att [...]

Färdiga ramverk

Färdiga ramverk Färdiga ramverk En snabb och hållbar start En snabb och hållbar start Den viktigaste byggstenen i ett automatiseringsprojekt är det ramverk man bygger upp för att möjliggöra skapandet av automatiserade tester. Kraven på detta ramverk skiljer sig inte så mycket från produkt till produkt. Ett vanligt och tyvärr ineffektivt sätt är att man [...]

Automatisering av regressionstester

Automatisering av regressionstester Automatisering av regressionstester Det ni inte har tid med Det ni inte har tid med Många företag som börjar med automatisering stöter på utmaningen att fördela tiden mellan automatisering av tester för ny funktionalitet och automatisering av gamla regressionstester. Genom att överlåta detta jobb till oss frigör ni tid till era testare [...]

Förvaltning av ramverk

Förvaltning av ramverk Förvaltning av ramverk Levande kod som speglar era behov Levande kod som speglar era behov Tillsammans med implementation av standardramverk erbjuder vi förvaltning av testramverket så att även era framtida behov kan tillfredsställas. Vill ni ändra på ramverket eller skapa en anpassning utefter era behov så har vi ett team som ständigt [...]

X