Automatisering av regressionstester

Automatisering av regressionstester

Det ni inte har tid med

Många företag som börjar med automatisering stöter på utmaningen att fördela tiden mellan automatisering av tester för ny funktionalitet och automatisering av gamla regressionstester. Genom att överlåta detta jobb till oss frigör ni tid till era testare och utvecklare att fokusera på nyutveckling.

På SetPace har vi erfarna testautomatiserare som är vana att effektivt skapa stabila och snabba regressionstester.

Denna tjänst går även att kombinera med införandet av ett nytt ramverk för automatisering.

X