SPP utmanar med testautomatisering

SetPace har tillsammans med SPP startat ett samarbete med målet att ersätta dagens manuella regressionstester med automatiska tester. Detta sker med hjälp av ett team som förser SPP med ramverk och specialistkompetens inom testautomatisering.

Det är inte främmande för SPP med ambitiösa mål och vi på SetPace vill vara delaktiga i projekt där automatisering transformerar stora organisationer.

I en initialfas automatiseras regressionstester för ett affärssystem. Detta görs med ett ramverk som SetPace utvecklat. Slutmålet är att samtliga system som regressionstestas på SPP, täcks med automatiska tester. Inga planerade manuella regressionstester ska behöva utföras.

Via testautomatisering vill SPP minimera den operativa risken. De vill säkerställa att affärssystemet räknar rätt även i kommande nya versioner.

Teamet består idag av (fr. vänster på bilden ovan) Sebastian Sundström från SetPace, Fredrik Back från SPP, Anders Håkans från SPP.

Kommentarer från teamet:
Något som är riktigt kul är när organisationen förstår fördelarna med automatiska tester och börjar komma med önskemål om nästa steg. Detta är dock också den största utmaningen – att nå ut till alla inom organisationen och få dem att förstå att vi är här för att hjälpa till med att avlasta repetitiva arbetsuppgifter samt skapa en större trygghet och högre kvalitet.

Eftersom vi redan från början hade ett ramverk med grundläggande funktionalitet har vi snabbt kommit igång och implementerat en hel del regressionstestfall. Vi har även påbörjat testfall för flera integrationer. Arbetet fortskrider och vi breddar vår testtäckning för varje dag som går för att tillslut uppnå målet med inga planerade manuella regressionstester.

Recent Posts
X