SetPace har fått uppdrag av Afa Försäkring att utbilda personal samt förnya/förbättra nuvarande testramverk.

Under 2018 inledde vi ett samarbete med Afa Försäkring. Uppdraget innebär ett lyft av kundens nuvarande testramverk. I detta ingår bland annat implementation av testdataladdning, automatisering av SOAP- och REST-tjänster i C# (från semi-automatisering i SoapUI & postman), införande av automatiska tester i CI/CD Pipelines.
Uppdraget innebär även utbildning av personal inom C# och testautomatisering.
Related Projects
X